Ki biztosítja a Felelős Műszaki Vezetőt (FMV)?

Az építőipari kivitelezési tevékenységet jelenleg a 191/2009.(IX.15.) kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében alapvetően a kivitelező vállalkozónak rendelkeznie kell a tevékenységének megfelelő jogosultságú felelős műszaki vezetővel. Az építkezés megkezdése előtt azonban az építtetőnek akkor is kötelessége az építési hatóság felé bejelenteni a felelős műszaki vezető személyét, amennyiben ez nem teljesül. Magyarán: ha a kivitelező nem biztosítja, akkor a megrendelőnek kell róla gondoskodnia.

Tényleg felelős?

Jogi értelemben természetesen igen. A felelős műszaki vezető tartatja be a munkavállalókkal a munkavédelmi szabályokat, ő felel a kivitelezés szakszerűségéért, valamint a munkák végeztével ő nyilatkozik, hogy az épület a terveknek és a hatályos előírásoknak megfelelően készült-e el, illetve, hogy a tervhez képest milyen eltérések történtek. Ellenőrzi továbbá az építési napló vezetését, és regisztrálja a keletkező törmelék mennyiségét és annak elszállítását. Gondoskodik róla, hogy minden szakkivitelező elvégezze a munkája minőségének ellenőrzéséhez szükséges méréseket, próbákat, illetve a munka átadás-átvételekor megköveteli a szükséges tanúsítványokat, nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket. Ez utóbbi funkciója első hallásra a laikus számára talán nem tűnik olyan fontosnak. Pedig igen nagy gondba kerülhetünk, ha pl. a villanyszerelő vállalkozó nem adott villámvédelmi jegyzőkönyvet, vagy a szerkezetépítő nem tudja igazolni az általa elszállított sitt lerakási helyét, és a hatóság ezekhez a dokumentumokhoz köti a használatbavételi engedély megadását.

Mi következik tehát mindebből? Az, hogy a felelős műszaki vezető is csak akkor tudja szerepét betölteni, úgy lesz a gyakorlatban is felelős, ha tényleges munka áll a megbízatása mögött, kijár az építkezésre, és figyelemmel kiséri a munkálatok alakulását.

Felelős műszaki vezetőt hívjak, vagy inkább műszaki ellenőrt?

Erről a kérdésről azt kell tudni, hogy a felelős műszaki vezető nem lehet ugyanazon az építkezésen egyben műszaki ellenőr is. Ez teljesen logikus, hiszen az előbbi a kivitelezőt képviseli, utóbbi pedig ellenőrzi azt. A kettő nyilvánvalóan összeférhetetlen. Sőt, a mai szabályozás már azt is kimondja, hogy a tervellenőr és a felelős műszaki vezető személye is szétválasztandó. Általánosságban azt szoktam javasolni, hogy a legoptimálisabb, ha a FMV-ről a kivitelező, tervellenőrről a generáltervező, a műszaki ellenőrzésről pedig az építtető gondoskodik.